Klachtenregeling

U bent van harte welkom als patiënt in onze praktijk.

Soms lopen dingen anders, ondanks onze beste inspanningen kan het zijn dat we een fout maken of dat u ongenoegen heeft over de behandeling. Mocht dit zo zijn, dan wij horen dat graag van u. Dit kan op verschillende manieren. U kunt een afspraak maken bij de arts voor gesprek of u kunt ons mailen. We hebben een klachtenformulier waarin u beschrijven kunt wat er is gebeurd. Wij staan open voor feedback. Voor meer informatie kunt u dit formulier raadplegen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.