Veelgestelde vragen

Neemt de praktijk nog nieuwe patiënten aan?

U Kunt zich aanmelden, maar we hanteren een wachtlijst.

Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Hoe werkt beeldbellen?

U plant een afspraak in via de website, mijngezondheid.net of via de assistente. U geeft daarbij aan dat het om beeldbellen gaat. Vlak voor het geplande moment ontvangt u een uitnodigingslink per email of SMS. Houdt uw mailbox EN mobiele nummer goed in de gaten.

Mag mijn partner mijn gegevens opvragen?

Alleen indien u daar schriftelijk toestemming voor verleent.

Toestemmingsformulier

Ik heb hulp nodig met MijnGezondheid.net en MedGemak

Kijk daarvoor op de volgende Website met ondersteuningstips

Wanneer krijg ik antwoord op een gestelde vraag?

Op werkdagen proberen we de meeste e-consults op dezelfde dag nog te beantwoorden. Uiterlijk binnen 2 dagen.

Heeft u een vraag via de assistente aan de arts gesteld. Vragen die voor 12:00 gesteld zijn proberen we dezelfde dag nog terug te koppelen. Vragen na 12:00 uur worden mogelijk pas een dag later beantwoord.

Wanneer worden er huisbezoeken afgelegd?

De huisartsen leggen dagelijks visites af tussen 11:30 en 13:00. Wilt u een visite aanvragen? Doe dat dan voor 10:00. Is uw visite aanvraag later? Dan is het goed mogelijk dat u later die week een bezoek krijgt. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt toch naar de praktijk te komen, dat is omdat we daar meer diagnostische mogelijkheden hebben dan tijdens een thuisbezoek. 

In het geval van spoed bepaalt de assistente in samenspraak met de huisarts het moment van de visite.

Kan ik urine inleveren om te testen?

Als u klachten hebt van de blaas of urinewegen kunt u in de praktijk uw urine inleveren om te laten testen. Hiervoor bij voorkeur ochtendurine inleveren. In de praktijk krijgt u een vragenlijst om in te vullen. In de loop van de dag krijgt u antwoord van de assistente en wordt evt. de medicatie voorgeschreven.

U kunt het formulier ook alvast digitaal invullen en verzenden.

Vragenlijst urine-onderzoek invullen

 

Kom ik in aanmerking voor de griepprik?

Als u 60 jaar of ouder bent, of als u op medische gronden een indicatie hebt ontvangt u van ons een uitnodiging.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, en wilt u graag de griepprik, neemt u dan contact op met de praktijk.

Wanneer worden de griepprikken gegeven?

Elk jaar in het najaar is er een dag waarop de vaccinaties worden gegeven. De dag en tijd worden in de wachtkamer via een poster aangegeven. (Let wel: Deze griepvaccinaties zijn voor de patienten die daarvoor een oproep thuis hebben gekregen.)

Waar vind ik betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte?

Betrouwbare gezondheidsinformatie vindt u op www.thuisarts.nl

Kan ik zelf bepalen door welke arts ik word geholpen?

Er zijn meerdere artsen werkzaam in onze praktijk.  Indien u een voorkeur heeft voor één van de artsen, moet u dit melden bij het maken van een afspraak met de assistente. Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat u in dat geval soms wat langer moet wachten op een afspraak.

Kan ik van de praktijk of van een van de huisartsen een medische verklaring krijgen?

Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft, ziek of juist gezond is en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan of juist wel zou moeten kunnen.

Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af

Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen te verstrekken over eigen patiënten.

Afschrift van uw medisch dossier

Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen.

Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

Wilt u hier meer over weten?

Meer informatie vindt u op website van KNMG

Doet de huisarts ook keuringen voor een rijbewijs?

Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring of keuring, ook niet voor het rijbewijs.

U kunt kijken website van Rijbewijskeuringsarts of zelf google raadplegen.

Wat doet Alphen op één Lijn (AOEL)?

Meer informatie over Alphen op een lijn vindt u in dit document en op deze website.

Ik ben zwanger, wat moet ik nu doen?

Van harte gefeliciteerd!

Voor meer informatie: kijk op 

Thuisarts.nl

Verloskundige zorg wordt verleend door de verloskundige. 

In Alphen aan den Rijn hebben we de volgende praktijken:

Verloskundepraktijk Vivre

Verloskundigenpraktijk Wereldkind

Ik ben verhuisd en/of ik heb een nieuwe huisarts, wat moet ik nu doen?

Wanneer u zich heeft ingeschreven bij een nieuwe huisarts, krijgen wij daar automatisch bericht van. In principe dragen we uw dossier alleen over als we ook van u zelf hebben gehoord dat u een nieuwe huisarts heeft.  U kunt dat telefonisch doen of via dit formulier.

Uw dossier wordt digitaal overgedragen aan uw nieuwe huisarts.

Wat zijn de afspraken wanneer ik niet aanwezig ben op een afspraak in de praktijk?

Het kan natuurlijk voorkome dat u uw afspraak bij ons vergeet. Uiteraard is dat jammer voor zowel u als voor ons. U krijgt als u dat dan wilt op een later moment een nieuwe afspraak.

Conform de richtlijnen en afspraken van de Nederlandse Zorg Autoriteit mogen we u 25 euro in rekening brengen. Dit kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

How does the dutch healthcare system work?

There are a few things that people from abroad often notice about Dutch healthcare that are different: The following pages provide information:

Dutch healthcare

Information about the GP

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact op.

Via mijngezondheid.net

Als u inlogt met uw DigiD op mijngezondheid.net kunt u contact opnemen met uw huisarts met behulp van een e-consult.

Naar mijngezondheid.net

Telefonisch

Van maandag t/m vrijdag kunt u tussen 08.00-11.00 uur en 13.30-15.00 uur de receptie bellen.

Direct bellen